Mentalkraft.se

Stefan Mårtensson. Mentalkraft.se
Stefan Mårtensson. Mentalkraft.se

Allt fler och fler.

Jag heter som sagt Stefan Mårtensson och är Stress- o Friskvårdsterapeut och Mentalinspiratör. Som sådan jobbar jag som föreläsare i ämnena stress, stresshantering och mentalträning, både på företag, föreningar men även privata tillställningar.
Under de senaste åren har allt fler företag visat intresse för stress och
stresshantering och mentalträning. En del av orsaken kan vara att 80 % av alla sjukskrivningar är stress relaterade. Då måste man kanske ställa sig frågan, vilket företag har råd till det?
Råd och råd, på kommande sidor i ämnet ger jag en del råd, jag ger också er möjlighet att boka en föreläsning i ämnena "stress och mentalträning".
Och kom ihåg,
föreläsningarna fungerar även hos föreningar, organisationer och privata tillställningar.