Stress- Stresshantering
Ett allt större problem för dagens människor, privat eller i yrkeslivet. Stort lidande för den enskilde, ekonomiska förluster för företag. Vad gör vi?
Läs mer.

Mentalträning

Medvetna harmoniska tankar
har vid kontinuerlig upprepning
en tendens att bli verkliga.
Hur väljer du att tänka?
Läs mer

Föreläsningar

Boka föreläsning för företag, föreningar, privata sammankomster mm. 
Öppna föreläsningar, vad är
pågång? Läs mer.
Kontakt

Stefan Mårtensson           Norra Parkvägen 17         231 79 Smygehamn
070-8603969
stefan@ateljem.se 

Läs mer.

Allt fler och fler.

Jag heter som sagt Stefan Mårtensson och är Stress- o Friskvårdsterapeut och Mentalinspiratör. Som sådan jobbar jag som föreläsare i ämnena stress, stresshantering och mentalträning, både på företag, föreningar men även privata tillställningar.
Under de senaste åren har allt fler företag visat intresse för stress och stresshantering och mentalträning. En del av orsaken kan vara att 80 % av alla sjukskrivningar är stress relaterade. Då måste man kanske ställa sig frågan, vilket företag har råd till det?
Råd och råd, på kommande sidor i ämnet ger jag en del råd, jag ger också er möjlighet att boka en föreläsning i ämnena "stress och mentalträning".
Och kom ihåg, föreläsningarna fungerar även hos föreningar, organisationer och privata tillställningar.